Home
Prezentare
Beneficii de asistenţă socială
Legislaţie
Structura
Informaţii publice
Formulare
Noutăţi
Declaraţii
Egalitatea de șanse și discriminarea

SITE IN LUCRU!!!

Agen?ia Jude?ean? pentru Pl??i ?i Inspec?ie Social? Suceava func?ioneaz? în subordinea Agen?iei Na?ionale pentru Pl??i ?i Inspec?ie Social? ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridic?, finan?at? de la bugetul de stat.


Date de Contact

 

 

 

 

Adresa institutiei:
Suceava, Strada Tudor Vladimirescu f.n., cod 720036

Secretariat:
0230.222 232
Telefon/fax:
0230.524 731

Venit Minim Garantat si Alocatia de Sustinere a Familiei:
0371 449 200

Inspectie Sociala:
0371 063 999

Formulare Europene:
0372 921 300

Email:
Program de lucru cu publicul
Luni
08:00 - 16:30
Marti
08:00 - 16:30
Miercuri
08:00 - 16:30
Joi
08:00 - 18:30
Vineri
08:00 - 14:00

Program de audiente:
Director executiv - Florea Mirela - zilnic - 08:00 - 16:30
Sef serviciu - Botezatu Simion - zilnic - 08:00 - 16:30
Sef serviciu - Florea Mirela - zilnic - 08:00 - 16:30
Secretariatul tehnic judetean
al Comisiei de Autorizare: Luni - Joi 09:00 - 15:00
Legături utile
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Inspectoratul teritorial de muncă Suceava
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava
Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava
Casa judeţeană de Pensii Suceava
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Suceava
Primăria Suceava
Consiliul Judeţean Suceava
Prefectura Judeţului Suceava